Värdegrund

Anti-PK klubben respekterar alla människor. Därför är det strängt förbjudet med all form av obefogade påhopp. Med det menas att rena elakheter utan verklighetsförankring och syfte anses oacceptabla och inte får förekomma. Vidare kommer mobbing med syftet att få någon att må dåligt inte att tolereras. Respekt är nyckelordet för hur vi vill att medlemmar ska behandla varandra så länge de agerar inom klubbens verksamhet. Medlemmar ska visa prov på ett stort mått av respekt för varandras politiska olikheter och varierande bakgrund. Diskriminering genom att visa på bristande förståelse för andras världsbild på grund av att den skiljer sig från ens egna är ej tillåtet. Beteende som skadar klubbens anseende utåt är också strängt förbjudet, vilket betyder att det är oförenligt att vara medlem i klubben samtidigt som man är illojal mot värdena den står för. Föreningen ska även värna om demokrati och andra klassiska västerländska, judeokristna värderingar, och inte begränsa medlemmarnas yttrandefrihet efter rådande idéströmingar. Anti-PK klubben ska vidare vara en trygg plats där medlemmarna säkert kan dela med sig av sina erfarenheter utan att riskera repressalier eller orättfärdig kritik från andra närvarande.

© Anti-pk Klubben