Preliminärt meriterande examination

Har du vad som krävs för att gå med i klubben?

Vilket påstående om miljön som generellt ämne sympatiserar du mest med?
Varför föll Rom?
Vilket av alternativen nedan är den närmsta approximeringen till dig och bilen?
Människan och havet
Vilken av följande platser hade du helst bott på

© Anti-pk Klubben