Om oss

Anti-PK klubben grundades som en reaktion på det hätska, illvilliga debattklimatet som präglar samhället. Ursprungligen utgjorde klubben en fristad för de första medlemmarna, som i lugn ville kunna föra intellektuella resonemang och utbilda sig om olika perspektiv. Med tiden har dock klubben etablerat sig som en allmän fyrbåk för yttrandefrihet, demokrati och acceptans, vilket gör att medlemmarna idag består av människor med vitt skilda bakgrunder. Genom en blandning av gemensamma värderingar, rationell diskurs och roliga aktiviteter, är Anti-PK klubben en högst uppskattad del av sina medlemmars liv. Resultatet är en omtyckt organisation med demokratisk anda som är mån om sina medlemmar.

© Anti-pk Klubben