Medlemskap

På grund av Anti-PK klubbens fokus på trygghet, vänlighet och acceptans måste ansökningar om medlemskap genomgå en rigorös undersökning. För att kunna lämna en ansökan krävs först en referens från redan initierad medlem. Om styrelsen inte invänder, kan den ansökande sedan gå vidare till den utförliga intervjuprocessen. I flera steg undersöks den ansökandes omvärldskunskap, förståelse för andras perspektiv samt allmänna lämplighet. Utifrån svaren utarbetas en koefficient som är en sammantagen bedömning av den ansökande. Är koefficienten tillfredsställande presenteras personen för redan initierade medlemmar som tillåts yttra sig i frågan, och vinner personen stöd från en majoritet av dessa samt klubbstyrelsen beviljas ansökan.

Medlemmar i Anti-PK klubben är skyldiga att varje år betala en medlemsavgift om 150 kr. Pengarna går till mötesförfriskningar och annan relaterad klubbverksamhet medlemmarna har rätt till. Som medlem ges man även rösträtt i relevanta omröstningar och har möjlighet att påverka klubbens anordning av aktiviteter.

Har du vad som krävs för att gå med? Gör testet nedan

© Anti-pk Klubben